Ostutingimused

REVALGRADE.COM e-poe üld- ja tellimistingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Käesolevad Lagoon Global OÜ (edaspidi müüja) e-poe üld- ja tellimistingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi ostja/tellija), kes kasutavad www.revalgrade.com e-poodi (edaspidi e-pood), tellivad e-poest kaupu ja teenuseid (edaspidi kaup), sealhulgas sõlmides e-poest kauba ostmiseks ostu- müügilepingu (edaspidi müügileping).

1.2 Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab ostja, et ta on müügilepingu tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

2. Kaupade ostmine ja tellimuse vormistamine e-poes

2.1 E-poest on võimalik osta neid kaupu, millel on link „Lisa korvi“. Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutumist, rakendub tellimuse hetkel kehtinud hind. Kaupade hinnad on eurodes ja makseid võtame vastu ka ainult eurodes.

2.2 Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata järgnevatel juhtudel: kaup on laost otsa saanud; tegemist on e-poe „Tellimisel“ staatusega kaubaga, mis on laost otsa saanud; kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu.

2.3 Ostukorv ja tellimuse vormistamine

Ostukorvis olevate kaupade kogust võib muuta. Kauba tellimiseks valige sobiv tarneviis. Tarneviisi täpsustused küsitakse edaspidi tellimuse vormistamise lehel. Sisestage tellija/kauba saaja andmed ning tarneaadress. Valige makseviis ning tasuge oma ostu eest.

Tellimuse vormistamisel tuleb olla tähelepanelik, sest sellest sõltub tellitud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.Tutvuge e-poe ostutingimustega ning nendega nõustumisel kinnitage seda, tehes märke („linnuke“) tingimuste ette.

Müügileping loetakse sõlmituks arvates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Lagoon Global OÜ arvelduskontole. Tasumata tellimuse kinnitust müüja poolt ei täideta.

2.4 Kaupade eest tasumine

Toodete eest on võimalik tasuda:

Koostöös Makskeskusega pakume pangalinkide kaudu tasumist järgmistes pankades:

Revalgrade.com (Lagoon Global OÜ) on isikuandmete vastutav töötleja. Revalgrade.com (Lagoon Global OÜ) edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

- Krediitkaartidega Mastercard ja VISA

- PayPaliga

Peale makse sooritamist saadab e-pood Teile Tellimusekinnituse ning arve.

2.5 Kõiki REVALGRADE.COM e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

2.6 Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

Kaup toimetatakse ostja poolt tellimuses sisestatud tarneaadressile. Tarne teostamise kohta teavitatakse ostjat tellimuse vormistamisel märgitud kontaktandmete vahendusel. Tellitud kauba transport teostatakse vastavalt tellimuse vormistamise hetkel kehtivatele transporditingimustele.

Tarneaeg: 5-10 päeva üle Euroopa kui toode on laos olemas. Laoseisu puudumisel on tarneaeg kokkuleppel. Meie tarnepartneriks Euroopas on DPD. Kuller võtab tarne osas kliendiga ühendust kauba kättesaamise päeval.

Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Lagoon Global OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

Kaup antakse üle vaid ostjale ning saatelehe alusel. Enne saatelehe allkirjastamist vaadake kauba pakend hoolikalt üle ning pakendi kahjustuste korral tehke vastav märge saatelehele. Katkise pakendi korral on Teil võimalik keelduda saadetise vastuvõtmisest ja/või teavitades sellest koheselt REVALGRADE.COM klienditeenindust aadressil www.revalgrade.com

Kolmandale isikule antakse kaup üle volituse olemasolul (sealhulgas juhul, kui ostja on määranud tellimuses kauba saajana kolmanda isiku). Müüja võib volitada kauba kätte toimetamiseks kolmandaid isikuid (sealhulgas kasutada kullerteenust).

Kui ostja ei kaupa vastu võtnud hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast kokkulepitud kauba kättesaamise kuupäeva, loetakse, et ostja on müügilepingut rikkunud ning ta ei soovi kaupu. Müüjal on õigus müügilepingust ühepoolselt taganeda ning nõuda kahju hüvitamist (näiteks kauba hoiukulusid) ja tasaarveldada müüja poolt kantud kahju ostja poolt ette tasutud summadega.

2.7 Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

Tarbijal on õigus taganeda müügilepingust 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba kätte toimetamise päevast. Müügilepingust taganemise õigus ei kehti e-poes märgitud “Tellimisel” ja eritellimisel kaubale ning osutatud teenustele (toote transport) ning nende eest tasutud makseid ostjale ei tagastata. 

Müügilepingust taganemisel peavad kaup ja pakend olema kasutamata ning komplektsed. Taganemise korral kuuluvad tagastamisele kõik müügilepingust tulenevad tooted ning teised lisaväärtused.

Kasutatud või mittekomplektse kauba tagastamise korral on müüjal õigus mitte rahuldada ostja taganemisavaldust või tasaarveldada kauba väärtuse vähenemise kulu ostjale tagastatavast ostusummast. Samuti on müüjal õigus tasaarveldada lisaväärtuste tagastamata jätmise korral nende väärtus kehtivas jaehinnas.

Müügilepingust taganemisel on müüjal õigus tasaarveldada tagastatavast ostusummast kuni 50€ käsitluskulude katteks.

Juhul, kui ostja ei tagasta kaupa 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse esitamise päevast, on müüjal õigus taganemisavaldust mitte rahuldada.

Kauba tagastamise soovist ning müügilepingust taganemisest saab teatada www.revalgrade.com klienditeenindusele vastava vormi alusel.

Müügilepingust taganemisel toimub kauba tagastamine REVALGRADE.COM klienditeeninduse edasiste juhiste järgi.

Ostusumma tagastatakse 14 päeva jooksul peale seda, kui tagastatav kaup on jõudnud müüjani. Pangalingi või ülekandega tasutud summa kantakse tagasi kontole, millelt tasutud summa laekus ning vastavalt tellimuse vormistamise makseviisile. Krediitkaardiga tehtud makse puhul esitatakse tehingu tühistamise avaldus kaardimakse keskusele.

2.8 Müügilepingu tühistamine

Teil on õigus tühistada oma tellimus peale kauba eest tasumist kuni 12h tasuta. Tellimuse tühistamisel peale 12h möödumist alates tellimuse eest tasumisest, on müüjal õigus rakendada käitluskulude tasu 50€, mis tasaarveldatakse makstud tellimuse summast.

Müügilepingu/Tellimuse tühistamiseks tuleb saata vastavasisuline teade koos müügilepingu numbriga e-posti aadressile www.revalgrade.com. Müügilepingu tühistamise kohta saadetakse kinnitus.

3. Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted

3.1 Müüja kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Müüja edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

Lähtudes kehtivatest õigusaktidest, on Müüjal, ostja nõusolekuta, õigus töödelda andmeid (sealhulgas isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poes kasutamiseks, müügilepingu täitmiseks või müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus: saata ostjale e-poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh. teateid, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides; säilitada ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida ostja sessiooni käigus ei lõpetanud. 

3.2 Kui ostja on andnud Kliendilepingu sõlmimisel või muul viisil ostja poolt tema nõusoleku andmist kinnitava tahteavalduse tegemisega (nt iseteeninduses) nõusoleku andmete turunduslikuks kasutamiseks, kasutab müüja neid andmeid ka ostjale teenuste ja kaupade personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel. 

3.3 Ostjal on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates müüjale vastavasisulise e-kirja või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e-postile aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.

3.4 Veebipood REVAL GRADE (Lagoon Global OÜ) on isikuandmete vastutav töötleja, meie ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

4. Vastutus ja vaidluste lahendamine

4.1 Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (kaup on puudustega), esitada müüjale pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab tellija kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh. mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda.

4.2 Ostjal on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh. nõuda kauba parandamist, asendamist või taganeda müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav kaup.

4.3 Lagoon Global OÜ ei vastuta: ostja süül kauba halvenemise/kahjustumise eest, puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel, kauba normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

4.4 Kui kaubale on müüja või tootja poolt antud müügigarantii, antakse ostjale garantiitingimused kirjalikult koos kaubaga ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.

4.5 Hilisemate probleemide lahendamiseks peab ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud müüja e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja probleemi lahendamata jätta.

4.6 E-poest ostetud kaupadega seotud pretensioonid saab esitada järgmiselt: Lagoon Global OÜ REVALGRADE.COM e-poe e-posti aadressile: www.revalgrade.com.  

4.7 Pretensiooni esitamisel tuleb esitada puuduste tõendamiseks puuduste kirjeldus ja visuaalne materjal. Müüja ja ostja sõlmivad kokkuleppe, kui kauba puuduse olemuse ja põhjuse väljaselgitamiseks on vaja kaup saada diagnostikasse või ekspertiisi.

4.8 Kauba puuduste lahendamisel lähtutakse Lagoon Global OÜ pretensioonide esitamise tingimustest, mis on müügilepingu ning käesolevate ostutingimuste lahutamatuks osaks ning on kinnitatud ostja poolt enne müügilepingu sõlmimist.

4.9 Müüja tagab, et e-poes müüdavad kaubad vastavad Euroopa Liidus kehtivatele standarditele. Nimetatud standardites väljatoodud asjaolusid ei loeta kauba puuduseks.

4.10 Teavet tellimuse kohta saab küsida: E-P e-posti aadressil: www.revalgrade.com

4.11. Tarbijal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Rahukohtu 2, Tallinn, 10130, e-post: info@tka.riik.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuste lahendamiseks lisainfo http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Muud tingimused

5.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega. 

5.2 Kaupade hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Lagoon Global OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.

5.3 REVALGRADE.COM e-pood jätab endale õiguse loobuda müügist, kui kaubaga on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 500 EUR'i maksev toode on müügis 50 EUR'iga, on tegemist ilmselge veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).

5.4 Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. Tulenevlat tootja tooteandmete puudulikkusest, võib REVALGRADE.COM e-poe toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhtul REVALGRADE.COM e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduselt www.revalgrade.com.

5.5 Tellimuse esitamisel on kohustuslik sisestada sõiduki andmed, millele tooteid tellitakse- tootja, mudel, aastakäik, võimsus. Sõiduki andmete esitamata jätmisest või vigaselt esitamisest tulenevaid pretensioone on müüjal õigus mitte arvestada.

6. Tingimuste kehtivus

6.1 Käesolevad müüja e-poe tingimused on kehtivad alates 01.06.2019.